Het ultrasoon reinigen van munten is altijd een lastig vraagstuk. Verontreinigingen die in de loop der jaren (soms honderden jaren) zijn ontstaan kunnen resten van vloeistof, oxidatie, huidresten maar ook ander residu bevatten. Meestal is het een combinatie van vervuiling en dit vereist kennis van reinigingsmiddelen. In de loop der tijd zijn honderden metaallegeringen gebruikt en ook verontreiniging kan zowel alkalisch als zuur van aard zijn. Dit met het gevolg dat een universele vloeistof zoals Tickopur R33 nooit de beste oplossing zal zijn. Ondanks ons uitgebreide programma is in ongeveer 80% van alle situaties een resultaat te behalen. Veel gebruikt zijn Tickopur RW77 en Tickopur J80U (alleen kort en INDIRECT in glaspotten of iets dergelijks).

Algemeen is te stellen dat als in een ultrasoonreiniger in korte tijd (enkele minuten) geen resultaten worden waargenomen (in een bad dat goed op temperatuur is en bovendien goed is ontgast!) het geen zin heeft de ingeslagen weg te vervolgen.

De opbouw die wij zelf eigenlijk standaard voeren is:

1) Tickopur R30 Ph 7.0 op 20-25 graden ter ontvetting (Ph neutraal).

2) Vervolgens (afhankelijk van verwachte vervuiling) Tickopur R33 (mild-alkalisch Ph 9.9) - 55 graden of bij nog sterkere vervuiling RW77 (Ph 9.9 en ammoniakaal) tot 65 graden bij vettigheid die in stap 1 niet is verwijderd of Tickopur TR3 (zwakzuur Ph 3.0) als het zich laat aanzien dat het een oxide betreft.

3) Afhankelijk van het materiaal desgewenst een eindbehandeling met een de-oxidant als Tickopur J80U (Pas op! Tickopur J80U nooit direct in de ultrasoontank); indirect reinigen (in een glasbeker) veelal in minder dan 30 seconden! Mogelijk risico van vlekvorming. Tussen tankwand en beker is als contactvloeistof uw Tickopur R33 goed te gebruiken.

4) Vervolgens zal blijken dat van de 100 reinigingen er waarschijnlijk nog 20 overblijven waar aanvullend handmatige handelingen gewenst zijn.

Onderstaande richtlijnen zijn zeer belangrijk:

  • Is het bad goed ontgast? (minimaal 10-15 minuten aanzetten alvorens te reinigen).
  • Is het bad op de gewenste temperatuur? (breng het bad op temperatuur met inschakeling van de ultrasoon functie, dit zorgt voor ontgassen en versneld de opwarming).
  • Goede inschatting van de verontreiniging is erg belangrijk.
  • Let er goed op dat het toegepaste vloeistof geschikt is voor het te reinigen materiaal. Gebruik van de verkeerde ultrasoon vloeistof kan de munt blijvend beschadigen.

Welk ultrasoonbad
De goedkoopste oplossing is een Codyson 4800. De Codyson 4800 heeft echter in verhouding te weinig reinigingskracht en geen verwarming. Betere ultrasoonbaden zijn de reinigers van Generalsonic en Emag. U zou kunnen kiezen voor een Generalsonic GS2 of een Emag Emmi 12HC.