Ultrasoonvloeistof afvoeren riool

Regelmatig krijgen we de vraag of Stammopur of Tickopur ultrasoonvloeistoffen via het riool geloosd mogen worden. Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat het antwoord van veel factoren afhangt. Hieronder noemen we een aantal aandachtspunten die de fabrikant van Stammopur en Tickopur ultrasoonvloeistoffen ons gegeven heeft.

Neutraliseren van ultrasoon vloeistof
Als de verontreinigingen het toelaten, kan na neutralisatie een werkoplossing aan het riool worden toegevoegd. Neutralisatie kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door de werkoplossing sterk te verdunnen (minstens vier keer de hoeveelheid water toevoegen). Een controle van de pH-waarde tijdens het neutraliseren kan met behulp van pH-papier. De pH-waarde moet daarvoor tussen pH 6,5 en 9 liggen.

Soort verontreiniging van de ultrasoon vloeistof
De soort en de hoeveelheid van de verontreiniging is doorslaggevend. Oliën, zware metalen en andere zeer watervervuilende onzuiverheden mogen niet worden geloosd en moeten daarom vóór lozing uit de oplossing worden gescheiden of verwijderd. Is dit niet mogelijk dan moet de oplossing volledig als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

Hoeveelheid ultrasoon vloeistof
Daarnaast is de hoeveelheid van de te lozen oplossing bepalend. Als het om kleine hoeveelheden van de werkoplossing (1-10 liter) gaat, kan deze zoals hierboven vermeld worden geloosd. Voor grotere hoeveelheden, vooral in de industriële sector, waar hoeveelheden van 100 tot 1.000 liter voorkomen in ultrasone systemen, moeten de afvoerrichtlijnen in acht worden genomen en moeten bij twijfel passende afvoermaatregelen (omgekeerde osmose, verdamping enz.) worden getroffen.