vervangen ultrasoon reinigingsvloeistof

Hoe lang gaat uw ultrasoon reinigingsmiddel mee?
U kunt de ultrasoon reinigingsmiddel meerdere keren gebruiken. Het aantal keren dat u de vloeistof opnieuw kan gebruiken is afhankelijk van de vervuiling. Wel is het belangrijk om het afval dat in het bad achterblijft uit uw ultrasoonbad te filteren voordat u de vloeistof gebruikt voor een nieuwe reinigingsbeurt.

Afvoeren van gebruikte vloeistoffen
De vloeistoffen zijn op waterbasis en biologisch afbreekbaar. Sterk zure en sterk basische vloeistoffen moeten volgens het informatieblad eerst worden geneutraliseerd. Volg hiervoor de instructies van de fabrikant.

Tijdens de reiniging kunnen, afhankelijk van de soort verontreiniging, watergevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld oliën en zware metaalverbindingen in de vloeistof terecht komen. Bij overschrijden van de grenswaarden moet de gebruikte reinigingsvloeistof worden gezuiverd (verwijderen van schadelijke stoffen) of als bijzonder afval worden afgevoerd.
Desinfectie- en reinigingsvloeistoffen die door gebruik verontreinigd zijn, zijn afval volgens de Wet Milieubeheer en mogen door de fabrikant niet worden teruggenomen. In ieder geval moeten de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de gemeentelijke rioleringsbedrijven in acht worden genomen. Wilt u weten aan welke eisen u dient te voldoen, dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke rioleringsbedrijven en de milieu-instanties.

Ontgassen nieuwe vloeistof
Na het verversen van de ultrasoonvloeistof dient u de vloeistof eerst te ontgassen. Dit doet u door het bad 10 minuten te laten trillen. Pas na het ontgassen zal uw reiniging het beste resultaat geven.